Luohtolahko
Start Kungsleden Pårekleden Sjöfallsleden Normalvägen Alkavagge Luohtolahko

Home
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 4
Etapp 5
Etapp 6
Etapp 7

Alkastugan

Alkastugan

Alkastugan-Sarvesvagge- Luohttolahko-Sähkok-Boarek

Denna led går till de flesta delar högt, på många ställen upp till närmare 1400 meters höjd över havet. Ett par sluttningar är väldigt branta och stupande. För att ta sig fram bör man ha en bra kondition och klara att tälta under extrema förhållanden. På sträckan finns även ett tiotal svåra vad över tämligen breda, vattenrika och forsande jåkkar. Uppe på de högsta delarna av Luohttolahko och Sähkok får man hoppas på ett bra väder, eller att den medhavda GPS:en och kompassen fungerar, eftersom det på flera ställen är väldigt svårorienterat i dimma och dåligt väder.

Sträckan Alkastugan - Boarek kan delas in i följande etapper:

Etapp 1

Alkastugan - Jiegnavakkjågåsj

8,9 km

Etapp 2

Jiegnavakkjågåsj-Ridatjåhkkå

9,3 km

Etapp 3

Ridatjåhkkå

7,4 km

Etapp 4

Luohttolahko - Njåtjosstugan

6,7 km

Etapp 5

Njåtjosstugan - Ruopsokjåhkå

6,7 km

Etapp 6

Ruopsokjåhkå - Sähkokjåhkå

8,1 km

Etapp 7

Sähkokjåhkå - Boareks sameviste

9,9 km

 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29