Normalvägen
Start Kungsleden Pårekleden Sjöfallsleden Normalvägen Alkavagge Luohtolahko

Home
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 4
Etapp 5
Etapp 6
Etapp 7
Etapp 8
Etapp 9
Etapp 10

Pielavallda

Gisuris-Nammasj  Normalvägen.

Denna led kallas ibland också för Normalvägen. Egentligen utgår den s.k. Normalvägen ca 1 km efter broarna över Akkajåhkå på Padjelantaleden. Men de flesta väljer  att gå den här vägen, eftersom att problem med svåra vad kan uppstå då man senare ska passera Snjufttjutisjåkkå strax norr om Niak.

Längs sträckan finns det stora, svåra och ofta farliga vad på flera ställen. Man är även tvungen gå upp och nedför svåra stigningar och passera platser med hisnande höjdskillnader på ett par ställen. Bron vid Smaijlaträffen över Smailajåhkå är ett måste. Saknas bron bör turen inte genomföras, även om de mest hårdhudade kan ta sig över Smailajåhkå på andra ej rekomenderbara sätt via jättebroarna nere i jåkkravinen.

Etapper

bulletEtapp 1 Kisurisstugorna - Gisurisjavrasjjågåsj
bulletEtapp 2 Gisurisjavrasjjågåsj - Kisuriskåtan
bulletEtapp 3 Kisuriskåtan - Niak
bulletEtapp 4 Niak - Smailavadet
bulletEtapp 5 Smailavadet - Båisajågåsj
bulletEtapp 6 Båisajågåsj - Skarja
bulletEtapp 7 Skarja - Bielavallda
bulletEtapp 8 Bielavalta - Skårkistugan
bulletEtapp 9 Skårkistugan - Runda vallen
bulletEtapp 10 Runda Vallen - Nammasj

Avstånd

Sträcka Längd Tidsåtgång
Kisurisstugorna - Gisurisjavrasjjågåsj 5 km 2,5 timmar
Gisurisjavrasjjågåsj - Kisuriskåtan 6 km 3 timmar
Kisuriskåtan - Niak 6 km 3 timmar
Niak - Smailajåhkåvadet 5 km 3 timmar
Smailajåhkåvadet - Lulep Båisajågåsj  9 km 5 timmar
Lulep Båisajågåsj - Skarja Mikkastugan 5 km 3 timmar
Skarja Mikkastugan - Bielavarasj 10 km 5 timmar
Bielavarasj - Skårkistugan 12 km 6 timmar
Skårkistugan - Runda Vallen Spatnek 12 km 6 timmar
Runda Vallen Spatnek - Nammasj 12 km 5 timmar
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29