Etapp 1
Start Uppåt Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Etapp 8 Etapp 9 Etapp 10

Home

image2.jpg (14374 bytes)

Kisurisstugorna - Gisurisjavrasjjåggåsj.

Från Kisurisstugorna går man Padjelantaleden mot Änonjalme till bron över Spjietjavjåhkå. Från stugorna och 600 meter i färdriktningen går man uppe på en av Kisuristerrasserna. På flera ställen efter leden finns det djupa gropar, som är synliga lämningar efter inlandsisen. Hela terassen som stugorna står på är ett dödisfält. Leden stiger svagt uppåt ända tills man kommer fram till Spjietjavjåhkå.

Spjietjavjåhkå har grävt ned sig ca 20 meter under Kisuristerrassens yta. Backen ner är ganska brant och grusig. Har man otur eller inte ser sig för så kan man säkert kasa ner ett femtiotal meter på gruset. Från backkrönet och ned till en smärre avsats är gångsträckan omkring 200 meter. Därefter planar leden ut mot Spjietjavjåhkåbron. Bron är en hängbro av galvaniserat stål ca 20 meter tvärsöver. Höjden över vattnet är omkring 5 meter. Spjietjavjåhkås vatten är ganska klart för att komma från Sarek.

Efter bron över Spjietjavjåhkå svänger man till höger om kullen mot ängen med lämningarna av flera lägereldar och tältplatser. På ängen håller man sedan till vänster längs kullen där man finner en stig som leder upp på en lång moränrygg som stiger uppåt i östlig riktning. Uppe på moränryggen ser man Sjnjuftjutisjåhkå på ryggens andra sida, samt en tydlig stig som kommer från Treparkspunkten västerut och fortsätter på ryggens krön österut. Denna stig , är den stig som ritats in på den Sarekkartan och som med olika tydlighet leder rakt in i Sarek. Följande stigen österut längs ryggen kommer man snart fram till små uppförsbackar som tar en uppåt mot Kisurismassivet som skymtar till allt som oftast mellan träden. På vissa ställen har erosionen gnagt ganska hårt på moränryggen, så stigen utgör på många ställen hela ryggens bredd. Till vänster ser man Sjnjufttjutistjåhkkå (Kilfjället) på andra sidan Sjnjuftjutisjåhkå. Ju högre upp man kommer på ryggen desto närmare kommer de bägge jåkkarna på vardera sidan om moränryggen. Sista backen upp till det övre terrassplanet är väldigt brant och ca femtio meter lång.

Väl uppe på detta plan som är ca 5 meter brett och utgör den kilformade avslutningen på en större ytan, ser man till höger Spjietjavjåhkå djupt under sig i sin ravin och Sjnjuftjutisjåhkå likaså till vänster i sin bredare mer urgröpta fåra. 200 meter framåt är det fritt från träd. Stigen delas upp i flera. För att komma åt rätt håll ska man konsekvent välja den vänstra stigen som följer terrasskanten mot Sjnjuftjutisjåhkå. Den högra stigen som följer kanten mot Spjietjavjåhkå leder upp i dalen mellan Kisurismassivet och Spjietjavtjåhkkå och därifrån vidare mot Skuollavalta och Koupervagge.

De mellersta stigarna leder upp mot en stor slätt nedanför Kisurismassivets västbrant och fram mot ett jättelikt bergskred där nedanför där de successivt upplöses och försvinner in i enorma videsnår och ner i vattensjuka sankmarker. Den vänstra stigen går igenom en liten skogsdunge följande en mindre bäck, som korsas efter ca 300 meter i en glänta. Efter bäcken börjar det luta uppför igen och efter ca 200 meter till har man kommit upp i nordvästra änden av slätten som går fram mot Kisurismassivets västbrant. Hela tiden söker man sig fram efter den vänstra kanten efter ungefär 400 meter svänger stigen ned mot Sjnjuftjutisjåhkå. Man går snett ned mot älvfåran och fortsätter längs stranden , på den här platsen brukar det finnas snölegor långt in i augusti. Stigen följer stranden någon kilometer och svänger därefter upp mot en höjdsträckning österut. Man passerar denna platåartade höjdsträckning och kommer fram till mynningen på bäcken från sjön 1254 i Kisurismassivet. Där nära mynningen finns fina tältplatser i ett vindskyddat läge på näset mellan Sjnjuftjutisjåhkå och tvärjåkken. Tvärjåkken vadas normalt utan problem på en plats ca 150 meter öster om tältplatserna på näset. Enstaka år bl.a. 1994 var tvärjåkken nästan uttorkad men 1993 och 1995 var den knädjup. Dock strömmar inte vattnet så hårt i den så det enda obehaget man kan få av den är en eventuell plurrning om man skulle vada på fel ställe.

Fram till denna jåkk och ca en kilometer österut förekommer sporadiska rösningar längs stigen. Men den är väldigt tydlig och väl synlig i stort sett all 6 kilometrarna från Kisurisstugorna. Gångtiden från Kisurisstugorna till denna plats brukar variera mellan 2 till 3 timmar, beroende mest av väder och packningens vikt.

 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29